Aankondiging Vespers 18 en 20 april

Tijdens de Stille week willen we op Witte donderdag 18 april en Stille zaterdag 20 april in de kerk samen stilstaan bij gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van Jezus.

We zullen onze Heer gedenken met gebed, liederen, lezing en korte overdenking.

De vespers beginnen om 19.30u en duren ongeveer een half uur.

Jong en oud en ook niet kerkleden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!

Aan het einde van de laatste samenkomst verlaten we in stilte de zaal.

En toch ook hoopvol, want gelukkig : het wordt Pasen!