Zondag 15 maart: geen kerkdiensten

Er is besloten om zondag 15 maart a/s geen dienst te beleggen. Dus gaat de morgen en de middagdienst die zondag niet door .

Ook de gemeente vergadering van 19 maart a/s wordt tot nader order uitgesteld . In de loop van volgende week bekijken we hoe de situatie op dat moment is en berichten u dan hoe we zondag 22 maart a/s gaan invullen.

Het is niet de bedoeling om naar een andere kerk te gaan omdat daar een deel van de eigen leden al verplicht thuis moeten meeluisteren om onder het afgesproken aantal te blijven .