Bericht aan gemeente (2)

Broeders en Zusters Jongens en Meisjes ,

Via onze kerkmail willen we jullie op de hoogte houden van wat er gedaan wordt om in deze moeilijke tijd op een zo goed mogelijke manier met elkaar en in gebed naar onze Vader door te brengen. Heel vreemd zo een zondag allemaal thuis en het ziet er naar uit dat het nog niet de laatste is.

Allereerst hebben we als kerkenraad en diaconie via de App voortdurend contact met elkaar. We hebben de vergadering van vandaag uitgesteld naar donderdag en gaan dat als het lukt thuis via de telefoon doen. Belangrijkste punt van de agenda is de talstelling en omdat daar door de gemeente bijna geen brieven met namen voor waren afgegeven roepen we u nogmaals op om deze in te leveren bij uw ouderling of in de brievenbus van de kerk als dat gemakkelijker voor u is .

Er wordt ook hard gewerkt om a/s zondag via You Tube een dienst uit te zenden waarin Ds Ed Buitendijk ( z,n vrije zondag ) voorgaat. De middagdienst wordt of preeklezen of op een andere manier ingevuld , u hoort daar nog van.  

FinanciĆ«n , in deze situatie van minder belang maar toch niet onbelangrijk, u kunt uw collecte geld ook overmaken via het banknummer ,, NL16RABO0364651091 met vermelding voor welk doel het bestemd is. Ook kan het volgens een jeugdig lid via een tikkie maar dat en nog meer mogelijkheden gaat Jasper v d Meij ( ook nog een jeugdig lid ) U binnenkort uit de doeken doen .

Er zijn enkele ( oudere brs. en zrs. ) die we niet via deze kerkmail kunnen bereiken , de diakenen houden hun op de hoogte maar het is wel zo mooi als we hier allemaal ons steentje in bijdragen al is het alleen maar het contact met elkaar want hoe oud je ook bent het is voor iedereen iets wat we nog nooit hebben meegemaakt .

In de regiokrant van deze morgen zei Danny de Munck ( een Amsterdamse volkszanger ) nu kun je zien dat wij mensen niet almachtig zijn, gelijk heeft hij ,gelukkig mogen wij en heel veel anderen weten wie dat wel is alleen Hij kan er voor zorgen dat het weer goed komt. En daar vertrouwen we op ,

 Namens de kerkenraad H S