Bericht aan gemeente (4)

Maandagavond hebben we (ik wilde bijna zeggen zoals gewoonlijk) weer via de telefoon overleg gehad, nu over de beide diensten van afgelopen zondag.

We dat was een deel van de raad, diaconie en enkele technische mensen.

Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na zijn de diensten allebei goed verlopen.

Het beeld was verder goed en er is zelfs in Canada met ons meegeluisterd en gekeken.

Bij het geluid was bij sommige ontvangers een pieptoon te horen (dit kwam niet omdat de microfoon van de ouderling niet was uitgedaan). Er wordt aan gewerkt om dit te verhelpen. Ook stond het geluid in de middagdienst iets te zacht wat later is gecorrigeerd.

Het collecteren is ondanks dat het ingewikkeld leek, prima verlopen en heeft een mooi resultaat opgebracht.

Er worden nog wat kleine aanpassingen doorgesproken met de belanghebbende en er komt een lijst met tips in de kerk te hangen die belangrijk zijn om na te leven.

Vanaf a/s zondag gaat GKV Katwijk zich ook in de middagdienst bij ons aansluiten, de morgendienst gaan ze via hun eigen daarvoor geschikte kanaal invullen.

Vanavond kregen we het bericht dat het samenkomen in ieder geval tot 1 juni verboden is. Dat is schrikken, dat vraagt veel van ons allemaal toch danken we onze Vader in de hemel dat hij ons ondanks de ons opgelegde beperkingen ook nieuwe mogelijkheden geeft om toch Zijn Woord te mogen horen. Laat Gods boodschap ook juist in deze moeilijke onzekere tijd u alle bemoedigen en het vertrouwen geven in een goede afloop.

Namens de raad H S