Bericht aan gemeente (6)

Gemeenteleden,

De zondagse erediensten zitten er weer aan te komen met de Pasen in het vooruitzicht.

Na zondag komt dan Witte Donderdag de dag waarop De Here Jezus het laatste avondmaal vierde.

Dan de Goede Vrijdag waarop Gods Zoon voor ons aan het kruis ging en daarna stille zaterdag.

De zondag daarop het grote feest, de opstanding na het volbrachte werk, God zij dank daarvoor.

Om in de situatie waarin we door de Corona terecht zijn gekomen toch elkaar te steunen worden er op 9 april om 19.30 uur Witte donderdag  en 11 april 19.30 uur Stille zaterdag Vespers georganiseerd.

Onze eigen predikant gaat deze verzorgen en hoopt dat er velen van ons en ook anderen dit via de uitzendingen van onze kerk zullen meebeleven.

Wat is een Vesper eigenlijk ? iets wat nieuw verzonnen is? dat niet, misschien wel opnieuw uit de kast gehaald voor onze begrippen.

Honderden jaren geleden deden de monniken het al het was een avondgebedsdienst waarin een korte overdenking, gebed en een lied.

Vooral in deze tijd van afzondering is het mooi is om extra aandacht te geven aan de opoffering van  Jezus Christus.

Kerkenraad hoopt dan ook dat deze samenkomsten via de live stream  tot binding met elkaar en met het verlossingswerk van Jezus Christus mag zijn.

Op 20 april is de bedoeling om als raad weer met elkaar te spreken over allerlei zaken.

Op de agenda staat o.a. Avondmaal vieren of uitstellen tot later.

In het ND stonden deze week de mening van zowel voor als tegen standers.

Als u daar een mening over hebt is het wellicht zinvol om daar met uw ouderling of diaken over te spreken.

Tot zover, een goede zondag gewenst namens de raad,

HS