Naar buiten

Vandaag een video met het oog op Pinksteren. Hoe vier je dat in coronatijd en de kerken gesloten zijn? Of krijgen we juist de wind in de rug en gaan we letterlijk voor het zingen de kerk uit! Naar buiten! “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen”. Woorden van Jezus. Laten we Pinksteren gebruiken om de betekenis hiervan nog eens te overdenken. En wie weet hoe creatief de Geest ons in de komende tijd maken zal.