Bericht

Collecte voor Afrika

Komende zondag 31 maart is de tweede collecte bestemd voor noodhulp in Afrika. kerkenhelpenkerken.nl – het noodhulpinitiatief van Verre Naasten, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) – start op verzoek van verschillende lokale kerken in Zuidelijk-Afrika…